• phòng giao dịch một cửa

Thẻ: phòng giao dịch một cửa

  • Bàn làm việc một cửa

    Những môi trường diễn ra các hoạt động dịch vụ, thương mại và luân chuyển tiền tệ như bệnh viện, khách sạn, du lịch, cửa hàng bách hóa hay ngân hàng, cơ quan hành chính nhà nước,… đều được bố trí quầy làm việc hiện đại. Bởi bàn quầy một cửa đại diện cho bộ mặt của […]
    Xem thêm
  • Thiết kế phòng một cửa

    Thiết kế phòng làm việc một cửa là thiết kế không gian văn phòng dành cho các cơ quan hành chính nhà nước. Mục đích của thiết kế văn phòng làm việc một cửa là đem đến sự tiện lợi cho quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính […]
    Xem thêm
0983404644
0983404644